Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation). Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Denna integritetspolicy gäller för: http://www.gsmarin.se/

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn
Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel
Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransinformation, aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter och tjänster.
Cookies: se vår information om Cookies

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Hur vi använder personuppgifter/ändamål

Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation. Det kan till exempel handla om kundtjänst eller hantering av klagomål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från e-post från oss.

Systemövervakning, felsökning m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut. Om vår webbplats eller organisation säljs, övertas eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@gsmarin.se

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen om uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har ätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Lagringsperiod

Vi fastställer lagringsperioden enligt fastställda objektiva kriterier: Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Tredje parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att de hanterar dina uppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet. Ytterligare information om personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, www.imy.se

Denna integritetspolicy är baserad på en mall för integritetspolicy från gdprcontrol.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid här på webbplatsen.

Uppdateringar

Denna policy uppdaterades senast den 13 mars 2024.

Kontaktuppgifter

GS Marin AB
Ängholmsvägen 5
47141 Rönnäng
Sverige
Webbplats: https://gsmarin.se
E-post: info@gsmarin.se
Telefonnummer: 0304-672070

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.